Revolutia 1989 - Sectiunea Stiri

"nu avem voie sa uitam acel decembrie 1989"

StiriRSS Stiri

Noii Golani te salutã!

2007-08-08 18:00:23

www.noiigolani.ro
      
Lucrurile rele se întâmplã când oamenii de bun simþ nu fac nimic...
Cum am apãrut...
În spatele fiecãrei organizaþii stau anumite interese ºi în spatele fiecãrei personalitãþi publice existã un pãpuºar… Am auzit asta de atâtea ori ºi am vãzut-o în atâtea cazuri… Ne-au dezamãgit de prea multe ori politicienii despre care, naivi fiind, credeam cã vor sã facã "bine" ºi odatã prinºi în horã erau la fel ca ceilalþi. Ne-am sãturat sã vedem cum "luptãtorii" pentru democraþie închid ochii în faþa abuzurilor fãcute de "ai lor"."Dar ne-am sãturat sã vedem ºi cum oamenii obiºnuiþi, ca mine ºi ca tine, se uitã de pe margine aºteptând sã pice din cer justiþia divinã sau clasicul "sã se facã ceva cã aºa nu se mai poate". Astfel s-a nãscut grupul nostru, din dorinþa de a lua „puterea” din mâinile politicienilor ºi a o aplica pe baza valorilor în care credem: libertate ºi democraþie. Aºa cã am încetat sã mai ascultãm ipocriziile despre respectul faþã de Revoluþie, salvarea Roºiei Montane sau lacrimile de crocodil la adresa Basarabiei. Am început sã acþionãm direct pentru cauzele respective. Am refuzat ajutorul personalitãþilor publice care vor sã se promoveze pe spatele celor care luptã zi de zi pentru demnitate ºi dreptate. Preferãm o luptã grea ºi cinstitã decât o falsã victorie pentru interese de scurtã duratã.

    Apolitica noastrã...

ªtiþi frazele acelea "Domnul X politician vã admirã aºa mult. Sunteþi niºte bãieþi extraordinari. Ar vrea sã vã ajute cu niºte fonduri, ºtim ce greu e în ziua de azi. Dar îl chemaþi ºi voi sã þinã un discurs."

Sã le luãm pe rând:

0. Suntem un grup apolitic ºi nu colaborãm cu nici un politician. Nu suntem în nici o parte a eºicherului politic ºi nu ne dorim sã fim. Cine încearcã sã ne asocieze cu x sau y o face degeaba. Singurele organizaþii cu care colaborãm sunt cele menþionate pe situl nostru. În spatele nostru se aflã conºtiinþa noastrã ºi valorile în care credem. Atât.
1. Nu vrem sã ne admire domnul X politician. Ar fi mai bine dacã ar face ceva practic pentru cauzele în care credem.
2. Dacã domnul X vrea sã ajute cauza, îl aºteptãm. Dar sã fim serioºi, doar un politican dintr-un milion ajutã dezinteresat. Aºa cã ne vom baza în continuare doar pe noi ºi tinerii simpli ca noi. Chiar credem în ajutorul altruist dat comunitãþii, nu în câºtigul de imagine sau influenþã. Dacã în decembrie 89, tinerii stãteau sã socoteascã cât aveau de câºtigat strigând „Jos comunismul” atunci în continuare eram sub dictaturã.
3. Suntem ºi baieþi, ºi fete. În general, judecãm oamenii doar dupã ceea ce spun ºi fac, nu pe alte criterii. Nu conteazã „cât de lung am pãrul, important e cum ºi cât gandesc”.

Ce vei gãsi la noi

Începem prin a spune ce nu vei gãsi: nu vei gãsi modele, nu vei gãsi premianþii clasei, nici un soi de idealiºti care vor sã schimbe lumea peste noapte. Nu suntem nici "oameni de bine" dar nici "generaþia aºteptatã". Suntem cei de care ne fereau pãrinþii... când ne spuneau sã nu ne bãgãm cã nu e treaba noastrã, cã oricum nu se schimbã nimic. NU! Nu este adevãrat. Lucrurile rele se întâmplã când oamenii de bun simþ nu fac nimic. ªi ele se schimbã când aceiaºi oameni de bun simþ iau atitudine. Deci, în primul rând la noi vei gãsi atitudine. Când un lucru aberant se întâmplã, noi chiar ne gândim cum sã ne opunem. La noi vei gãsi libertatea de a te exprima ºi, mai ales, libertatea de a schimba. Considerãm cã a vorbi despre nedreptate nu e destul, trebuie sã facem ceva împotriva ei. Trebuie sã schimbãm. La noi vei gãsi patriotism ºi ataºament pentru þara în care trãim, dar nu îþi vom spune asta des fiindcã ne place sã o arãtãm prin fapte, nu prin vorbe. Deci, poþi considera cã la noi vei gãsi patriotism autentic. La noi vei gãsi oameni ca tine, care se uitã în jur ºi îºi spun „Nu este în regulã ce se întâmplã cu clãdirile vechi din Bucureºti (de exemplu). O sã vorbesc cu golanii sã facem o acþiune în privinþa asta”. Pe scurt, la noi vei gãsi altceva. Un grup complet independent, apolitic, ce continuã sã creadã în valorile direct legate de Revoluþia din 1989 : Libertate ºi Democraþie.

Noii Golani te salutã!

Comentarii